Almene brugerbetingelser

For benyttelsen af online-platformen „Oloko“ (www.oloko.dk), et produkt af
goodbeans GmbH
Winsstraße 62/63
10405 Berlin
Amtsområde Charlottenburg, HRB 110809 B

Dato: 03.05.2011

 1. Anvendelsesområde
  1. goodbeans GmbH (herefter GOODBEANS) er driver af Online Portalen Oloko (www.oloko.dk) og Panfu (www.panfu.dk). Deltagere og brugere af denne platforms udbudte service er herefter betegnet som „brugere“.
  2. GOODBEANS udbyder alle service til brugere udelukkende på baggrund af de almene brugerbetingelelser (herefter almene brugerbetingelser). Disse regler handler om benyttelsen af de gennem GOODBEANS udbudte service på Oloko såvel som forholdet mellem GOODBEANS og brugeren af tjenesten.
  3. De almene brugerbetingelser gælder for samtlige funktioner, indhold, redskaber og andre tjenester (benævnes samlet “service“), som GOODBEANS stiller til rådighed på Oloko. Som supplement til de almene brugerbetingelser gælder databeskyttelseserklæringen såvel som „Almene deltagerbetingelser for konkurrencer“, når det drejer sig om konkurrencer. GOODBEANS opfordrer alle brugere og alle forældre intrængende om med stor opmærksomhed at læse „goodbeans GmbH’s adfærdselsretslinier“ og rette sig derefter. Forudsætningen for en kontraktslutning er, at man er myndig eller handler med samtykke fra en myndig repræsentant (fx forældre).
  4. Kontraktpartneren GOODBEANS er berettiget til at anvende en brugerkonto til sig selv eller en anden person og muliggøre benyttelse af udbud for denne person („bruger“).
  5. Såfremt benyttelsen af tilbuddet bliver tilladt af en anden person, især en mindreårig gennem kontraktpartneren, har kontraktpartneren pligt til at sørge for, at alle forpligtelser, der er beskrevet i de almene brugerbetingelser, også bliver overholdt, og den myndige står altså inde for personens opførsel overfor GOODBEANS. Derudover gælder stykke 9.5, 10.1 såvel som 7.5 og 7.6. En brugerkonto kan ikke overføres til andre personer.
  6. Brugeren accepterer de almene brugerbetingelser henholdsvis med benyttelsen af de udbudte service og ved registreringen på Oloko. Modstridende brugerbetingelser, explicit også eventuelle brugerbetingelser fra brugeren, bliver hermed udtrykkeligt afvist. Disse gælder kun, hvis GOODBEANS har accepteret dem udtrykkeligt og skriftligt. Frem for alt den blodte udeladelse af indsigelse fra GOODBEANSs side mod andre brugerbetingelser fører ikke til, at disse gælder som foreneligt.
  7. De almene brugerbetingelser er til enhver tid tilgængelige på siden www.oloko.dk under „Brugerbetingelser“.
  8. GOODBEANS forbeholder sig retten til at ændre disse brugerbetingelser med virkning for fremtiden. I dette tilfælde meddeler GOODBEANS det på forhånd over e-mail og henviser til, at ændringerne gælder som vedtaget, hvis ikke der indenfor 4 uger bliver udført indsigelser af ændringen, eller så snart tjenesten bliver brugt på ny efter meddelelsen om ændringerne af brugerbetingelserne er modtaget. Hvis kunden modsiger sig ændringerne, har GOODBEANS ret til at opsige kontraktforholdet med øjeblikkelig virkning.
  9. Vores udbud kan indeholde links til andre hjemmesider. I den henseende anstrenger vi os for kun at lægge links ud til hjemmesider, der på tidspunktet, hvorpå linket lægges ud, blev fundet harmløse. GOODBEANS har ingen indflydelse på indholdet på siderne, der er linket til, og indholdet på de linkede sider kan derfor uden vores viden blive ændret. Vi henviser dermed til, at vi ikke kan kontrollere siderne, der er linket til, gennemløbende. Vi laver passende indhold, der er tilgængeligt for tredjepart på eller via sådanne udbud eller ressourcer, og vi er udelukket enhver form for ansvar eller garanti i forhold til dette. For det externe indhold eller de indlejrede sider gælder til enhver tid udbyderens brugerbetingelser.
 2. Tekniske forudsætninger
  1. For at bruge Oloko behøves en internetdygtig computer, en internetopkobling såvel som browsersoftware. For at kunne få fuldt udbytte af benyttelsen og afspilningen af indholdet skal computeren være udstyret med de nødvendige outputenheder (lydkort, højtaler el. lignende) såvel som med den fornødne software.
  2. Anskaffelsen af de tekniske forudsætninger påhviler udelukkende brugeren. GOODBEANS henviser dermed til, at der under brugen af internettet fra tredjepart kan opstå yderligere omkostninger og gebyrer (fx klargøring af internetopkobling, forbindelsesgebyrer). GOODBEANS anbefaler, at der benyttes en bredbåndstilslutning, hvor forbindelsesgebyrerne bliver kompenserende inkluderet („Flatrate“).
 3. Serviceindhold
  1. GOODBEANS muliggør brugernes deltagelse i de rammer af tekniske og driftsmæssige muligheder, som er udbudt på internetet. Dermed opnår brugeren kun den simple, ikke overførbare benyttelsesret på de forudsatte funktioner i rammerne af de almene brugerbetingelser.
  2. De udbudte service på Oloko bliver løbende opdateret, modificeret og forlænget. Brugeren opnår dermed kun en benyttelsesret på de konkrete ydelser i den aktuelle version. Brugeren har ingen krav på aktualisering af nogen af spillene. Der findes ingen rettighed for brugeren overfor GOODBEANS, hvormed denne kan klargøre og i stadighed fastholde bestemte funktioner.
  3. Benyttelsen af de gennem GOODBEANS i rammerne af disse almene brugeretingelser bibragte ydelser til arbejdsformål eller lignende er ikke tilladt.
 4. Bruger- og kontraktslutning
  1. GOODBEANS udbyder sine ydelser udelukkende til forbrugerne i henhold til § 13 BGB. Kontraktparter kan kun være personer, som (I.) har opnået det 18. leveår, (II.) har indgået en aftale med en myndig stedfortræder eller (III.), har fuldendt deres 17., men endnu ikke det 18. leveår og har bevirket de kontraktmæssige ydelser med midler, som er blevet efterladt dem med dette formål, eller hvis det er blevet dem overladt af tredjepart.
  2. For at gøre krav på ydelser i Oloko, må brugeren først åbne en brugerkonto på Oloko.
  3. Brugerkontoen åbnes på den betingelse, at brugeren har udfyldt alle de nødvendige datafelter fra registreringsformularen fuldstændigt, sandfærdigt og korrekt, har accepteret de almene brugerbetingelser og har indvilget i den datalagring og –benyttelse, der er beskrevet i databeskyttelseserklæringen.
  4. Allerede ved registreringen opstår det første (gratis) kontraktforhold mellem GOODBEANS og brugeren, hvorfor disse brugerbetingelser gælder.
  5. Med bestillingen af en omkostningspligtig service (såkaldt „Guldmedlemskab“) indgår den registrerede kunde således i en yderligere, af registreringen delt kontraktforhold med GOODBEANS, hvor disse almene brugerbetingelser også gælder. Brugeren bliver ved slutningen af dette yderligere kontraktforhold informeret om ydelsens omkostningspligt og de på tidspunktet gældende priser og betalingsmåder. Dette yderligere kontraktforholds omkostningspligtige ydelser opstår idet, at kunden klikker på bekræftigelsesfeltet på internetsiden og accepterer betalingsforpligtigelse.
  6. Hver bruger skal have en gyldig e-mail adresse ved åbning af en brugerkonto. Efter afslutning af registreringsprocessen vil GOODBEANS bekræftige kontraktslutningen gennem meddelese i en e-mail til den e-mail adresse, der er opgivet af brugeren.
  7. Kontrakten er først sluttet med forsendelsen af en bekræftigelsesmail. GOODBEANS gemmer kontraktdata som lovet i henhold til de relevante databeskyttelsesretslinier og overdrager kontraktbestemmelserne til brugeren gennem en bekræftelsesmail i henhold til punkt 4.6. Kontraktdataene er til enhver tid tilgængelige i ”Min-Konto”-omådet. Angivelsen af e-mail-adressen tjener udelukkende bekræftigelsen af brugerkontoen og kontaktoptagelsen af GOODBEANS med kundern, denne e-mail adresse bliver ikke videregivet til andre GOODBEANS-brugere.
  8. Retsmæssige erklæringer (fx ændrign af deltagerbetingelser, opsigelse eller andre meddelseser) kan tilkomme medlemmet af dennes angivne e-mail adresse pr. e-mail. Disse gælder på det modtagne tidspunkt, hvis de er til rådighed under normale omstændigheder i e-mail-indbakken. Adgangen for medlemmer er password-beskyttet. Ved tilmeldingen skal brugeren vælge et sikkert password (midst 6 tegn bestående af bogstaver, tal eller specialtegn). Brugeren er forpligtet til at holde dette password hemmeligt og ikke videregive det til tredjepart. GOODBEANS henviser i disse sammenhænge til, at vores medarbejdere på intet tidpunkt, hverken i rammerne af samtaler pr. telefon eller e-mail, må spørge brugeren om dennes password.
  9. Brugeren forpligter sig til at informere GOODBEANS, umiddelbart så snart brugeren opnår viden, der er kendt af uautoriserede tredjepart. Skulle der som et resultat af brugerens skyld ske det, at tredjeparten have brugt passwordet på yderlserne på Oloko, hafter brugeren selv for skaden, der er opstået på GOODBEANS.
 5. Tilgængelighed og funktionalitet
  1. GOODBEANS anstrenger sig for at holde Oloko tilgængeligt 24 timer om dagen 7 dage om ugen. Pga. vedligeholdelsesarbejde eller tekniske problemer fx fra kommunikationsnet kan det dog forekomme, at tilgangen til Oloko midlertidigt ikke virker eller er indskrænket tilgængelig. GOODBEANS tager i disse tilfælde ingen ansvar og stiller ingen garanti for den uafbrudte tilgængelighed eller den uafbrudte benyttelsemulighed på Oloko.
  2. Brugerne kan anvende pre-fabrikerede beskeder.
  3. GOODBEANS anstrenger sig for at holde en fejlfri drift og en korrekt funktion og funktionalitet på Oloko. Brugeren erkender dog, at software aldrig er fejlfrit, og tekniske fejl ikke kan udelukkes. Samtidig erkender brugeren, at kommunikationen over internettet hænger sammen med forskellige computere med forskellige software i forskellige konfigurationer, hvilket grundlæggende gør en friktionsløs funktion svær at opretholde. Derfor tager GOODBEANS ikke ansvar eller stiller nogen garanti for funktionen og funktionaliteten på Oloko, eventuelt deraf udbudte downloads såvel som for at de for og på Oloko arbejdende hard- og softwarearbejder fungerer fejlfrit.
 6. Gebyr
  1. Benyttelsen af Oloko er grundlæggende gratis. Såfremt yderligere tjenester og optioner bliver benyttet på portalen, er det nødvendigt med et dertilgældende medlemskab (guldmedlemskab). Brugerområdet såvel som omfanget af GOODBEANSs fastlagte omkostningspligtige ydelser godtgøres på tidspunktet af kontraktslutningens gyldige pris- og servicefortegnelser. Pris- og servicefortegnelser er tilgængelige under: www.oloko.de/legal-information/preise-und-leistungen.html. Løbetidsafhængige gebyrer skal betales forud. De forfaldne gebyrer kan kun blive betalt gennem de på hjemmesiden eller i prisfortegnelsen givne betalingsmuligheder.
  2. Udbudet om benyttelsen af omkostningspligtigt indhold fra GOODBEANS udgør et forbindende udbud til brugeren gennem kontraktslutning. Brugeren kan godtage dette udbud ved tilmelding ved den ønskede og valgte betalingssysmtemudbyder gennem afsendelse af bestillingen til GOODBEANS. Henvendelsesfejl kan brugeren berigtige idet, at han i browseren navigerer tilbage eller abryder en bestillingsprocess eller begynder forfra.
  3. GOODBEANS gemmer brugerens bestilling og de angivnebestillingsdata. Brugeren modtager en bekræftelse ved begyndelsen af bestillingen.
 7. Løbetid, kontraktforlængelse, opsigelse, spærring
  1. Løbetiden af et guldmedlemskab gives i pris- og ydelsesfortegnelsen. Pris- og ydelsesfortegnelsen er tilgængelig under: www.oloko.dk/legal-information/preise-und-leistungen.html
  2. Kontrakten på et guldmedlemskab forlænges automatisk til den oprindelige løbetid og til den i pris- og ydelsesfortegnelsen angivne standard pris, hvis det ikke senest 2 uger før kontraktperioden skriftligt bliver opsagt pr. e-mail. I tilfælde af prøveabonnements, reklamekampagner eller lignende kan disse regler afvige. I hvert fald bliver brugeren også her informeret om løbetiden af prøveabonnementet, mulighederne for opsigelse og den deraf følgende forlængelse.
  3. Ved bestilling af en omkostningspligtig service (guldmedlemskab) bliver brugeren informeret ved modtagelsen af bestillingsbekræftelsen om løbetiden, datoen på kontraktens start og varigheden af forlængelsen hvis det ikke er en rettidig opsigelse.
  4. Om temaet opsigelse skældnes der nøjagtigt mellem det gratis kontraktforhold, som kommer med registreringen og det omkostningspligtige kontraktforhold, som opstår ved bestillingen af en omkostningspligtig service (guldmedlemskab).
   1. Kunden er til en hver tid berettiget til at opsige det gratis bestående kontraktforhold med GOODBEANS. Opsigelsen af dette gratis medlemskab sker med virke gennem bekræftigelse af linket „Slet profil“ under „Min konto“ på Oloko-hjemmesiden. Alternativt kan brugeren også erklære opsigelsen af det gratis kontraktforhold per e-mail.
   2. GOODBEANS er berettiget til at opsige det bestående gratis kontraktforhold med brugeren med en frist på 14 dage. Retten til opsigelse af vigtige grunde henholdsvis til spærring af en kunde forbliver herfra uberørt.
   3. Opsigelsen af det omkostningspligtige kontraktforhold (guldmedlemskab) skal foretages mindst 14 kalenderdage inden udløbet af kontraktens løbetid – eller såfremt der ved nævnelse af en anden frist ved købet af den omkostningspligtige service, denne bliver overholdt inden den nævnte frist (punkt 7.2).Opsigelsen af det omkostningspligtige forhold (guldmedlemskab) er dermed kun virksomt, hvis det følger i en udtrykkelig, skriftlig erklæring pr. e-mail. For en entydig ordning og for beskyttelse mod misbrug er det afgørende, at kunden i opsigelsesskriften på læselig måde (BLOKBOGSTAVER) som det mindste skriver sit fulde navn, landet, hvorfra Oloko-servicen bliver benyttet, den hos Oloko registrerede e-mail adresse og brugernavnet.
   4. Udtrykkelig henvisning: Et omkostningspligtigt kontraktforhold (guldmedlemskab) kan ikke opsiges blot ved sletning af profilen. Hvis en bruger med omkostningspligtigt kontraktforhold(guldmedlemskab) sletter sin profil, forbliver det omkostningspligtige forhold uberørt. Kunden giver afkald på benyttelsen af et endnu ikke betragtet krav, men en allerede betalt sevice ved at slette profilen. Det betyder, at kunden ingen tilbageerstatning opnår af den allerede udførte betaling. En skriftlig opsigelse af omkostningspligtigte forhold – som skrevet ovenstående – er til en hver tid nødvendig.
  5. Begge kontraktparter er berettiget til til en hver tid at opsige kontrakten uden overholdelse af fristen, hvis der foreligger en vigtig grund. En vigtig grund er i følge GOODBEANS især når:
   1. Du ved en forfalden betaling efter modtagelse af en betalingspåmindelse eller rykkermeddelelse stadig ikke har betalt restancen incen for 10 hverdage.
   2. Du eller en bruger, der bruger udbudet over en af dine overladte brugerkontoer, har handlet imod GOODBEANSS adfærdsregler eller på anden måde er gået imod væsentlige bestemmelserne i disse brugerbetingelser og trods advarsel ikke har fundet en løsning inden for en udtalt frist. En advarsel behøves så ikke, hvis denne ikke lover nogen succes eller overtrædelsen er så tungtvejende, at det ikke kan forlanges af GOODBEANS at blive holdt fast på kontrakten. En overtrædelse kan dermed bevirke, at din forpligtigelse til inspektion i henhold til punkt 9.5. ikke kan efterkommes.
   3. Krav fra lovgivningsmagten, en retsdomstol eller en myndighed kan bevirke, at udbudet ikke længere kan udbydes i denne form eller at GOODBEANS indstiller udbudet eller virksomhedsdriften. Retslige tilbagetrædelsesrettigheder forbliver uberørte fra den forestående opsigelsesret.
  6. Såfremt du eller en bruger benytter udbudet, der er blevet overladt af dig, mod GOODBEANSs adfærdsregler eller på anden lignende måde handler imod bestemmelserne i disse brugerbetingelser, er GOODBEANS ubeskadiget retten berettiget til usædvanlig opsigelse i henhold til punkt 7.5 at spærre initiativet delvist eller fuldstændigt på udbudet af den omhandlende brugerkonto. Såvidt rimeligt behøves der en advarsel fra GOODBEANS før spærringen for at give brugeren mulighed for at finde en løsning. En forudgående advarsel behøves ikke, hvis spærringen er påkrævet for at undgå en mulig skade af GOODBEANS, et foretagende forbundet med GOODBEANS eller andre brugere af udbuddet. Spærringen af adgangen af de førnævnte grunde ændrer intet i betalingspligterne fra den spærrede kunde for de bestilte omkostningspligtige service (guldmedlemskab). I tilfælde af en spærring af brugerkonto har brugeren ikke lov til at skaffe sig adgang med nye eller andre brugerkontoer til vores udbud.
  7. Også efter kontraktbetingelser gælder reglerne i stykkerne 10.1, 10.4, 11.4, 14 og 15 fremdeles.
 8. Fortrydelsesret
  1. Hver bruger kann fortryde en kontrakterklæring indenfor to uger uden angivelse af grund.
  2. Fristen på de 2 uger begynder tidligst ved modtagelsen af denne belæring i tekstform, dog senest ved kontraktslutning, hvis du accepterer modtagelsen af denne belæring ved at klikke på det omtalte felt.
  3. Fortrydelsen skal erklæres i tekstform og og sendes til GOODBEANS pr. e-mail. Opsigelsen rettes til:
   GOODBEANS GmbH
   Stikord Opsigelse
   Winsstraße 62/63
   10405 Berlin
   E-Mail: Kontaktformular
  4. Opsiger brugeren ikke sit guldmedlemskab indenfor løbetidem forlænges guldmedlemskabet ved udløb af kontraktløbetiden automatisk til den oprindelige løbetid og til standardpris. Standardprisen gives på tidspunktet af kontraktslutningen til den gyldige pris- og ydelsesfortegnelse. Pris- og ydelsesfortegnelsen er tilgængelig under: www.oloko.dk/legal-information/preise-und-leistungen.html. Lovlige forskrifter om fortrydelsesret forbliver herfra uberørt.
 9. Almene brugerforpligtelser og tilsynspligt
  1. Medlemmet skal sikre sig, at brugeren overholde disse brugerbetingelser og de deraf resulterende forpligtelser. Medlemmet er i fuldt omfang ansvarlig for alle udførte handlinger sket fra vedkommendes konto. Efterfølgende pligter gælder altså også lovende for betalingstilhørende brugere, som ikke selv er medlemmer.
  2. Du er forpligtet til i rammerne af registreringen at lave sandfærdige, aktuelle og komplette angivelser i følge bestemmelserne i registreringsformularen.v
  3. Du må ikke bruge vores udbud eller dele deraf, som indsats af vores udbud gennem dig som tjenesteydelse eller adgangen til vores udbud uden vores forestående skriftlige indvilling for kommercielle formål eller på nogen lignende måde bruge eller udbyde vores udbud; fx til efterligning, salg, udlejning eller til egen eller fremmede reklameformål.
  4. Du er forpligtet til at drage omsorg for, at din adgang til vores udbud udelukkende bliver benyttet af dig selv eller en berettiget bruger (se punkt 1.5). Du er yderligere forpligtet til at holde dine adgangsdata, især password hemmelige og skal derfor drage omsorg for, at også brugeren af disse password holder det hemmeligt. Desuden er du forpligtet til at informere GOODBEANS ufortøvet om enhver misbrugende anvendelse af passwords eller brugerkonti.
  5. Du skal gennem egnede forholdsrgeler sikre dig, at brugeren, der bruger dette udbud over en brugerkonto overladt fra dig, overholder disse brugerbetingelser, især samtlige givne forpligtelser i disse brugerbetingelser. Du er ansvarlig for samtlige handlinger, som en bruger foretager med din adgang. Forældre skal ledsage benyttelsen af udbudet hos mindreårige og holde øje med det. En overtrædelse mod disse forpligtelser kann føre til en delvis eller fuldstændig spærring af adgangen og/eller en opsigelse af kontrakten (se punkt 7.5 og 7.6 i denne forbindelse).
  6. Medlemmet forpligter sig til at undlade handlinger og brugere af sådanne handlinger, som generer eller kan genere funktionsdygtigheden af tjenesten GOODBEANS (fx gennem software eller lignenede scripts). Det gælder i særdeleshed også for indsatsen af ’robot’, ’spider’eller ’offline-reader’software, som automtisk producerer brugerforespørgsler over internettet.
 10. Ansvar og forbudt adfærd
  1. Ansvaret for samtlig information, data, lydfiler, foto, grafik, videoer, beskeder og lignende materiale (’indhold’), som under anvendelse af Oloko bliver gemt, offentliggjort eller delt af brugeren ligger udelukkende og uindskrænket hos den person, som et sådant indhold stammer fra; altså fx ligger ansvaret for indhold, som medlemmet eller en berettiget bruger selv har skaffet, men også for indhold, som medlemmet eller en anden berettiget bruger har erhvervet sig fra andre kilder, og som denne gemmer, offentliggør og/eller deler på www.oloko.dk udelukkende og uindskrænket hos medlemmet.
  2. GOODBEANS kontrollerer grundlæggende ikke indhold, som medlemmer eller brugere gemmer om Oloko, og stiller derfor ingen garanti for rigtighed, rimelighed, kvalitet og retskonformitet af sådan et indhold.
  3. Du eller andre brugere må ikke foretage nogen retsstridige handlinger i rammerne af benyttelsen af udbudet, i særdeleshed ikke:
   1. Gemme, offentliggøre og/eller dele indhold, som er retsstridigt, skadende, truende, misbrugende, belastende, ærekrænkende, vulgært, obskønt, hadefuldt, hetsende, ekstremistisk, rassistisk eller på anden måde er stødende i følge GOODBEANSs vurdering, eller som på nogen måde tilfører skade på mindreårige eller kan genere deres udvikling, i særdeleshed pornografisk, voldsforherligende eller ligeledes indhold, der kan være ungdomsfarligt;
   2. Gemme, offentliggøre og/eller dele indhold, der støder tredjepart, i særdeleshed patenter, kendemærke-, ophavs- eller servicebeskyttelsesrettigheder, virksomhedshemmeligheder, personlige rettigheder eller ejendomsrettigheder;
   3. Gemme, offentliggøre og/eller dele indhold, der indeholder softwarevirus eller andre informationer, filer eller programmer, som er tiltænkt eller egnet til at afbryde, ødelægge eller indskrænke funktionen af computer soft- eller hardware eller telekommunikationsanordninger;
   4. Gemme, offentliggøre og/eller dele indhold, af hvilke medlemmet ikke er berettiget til at videregive;
   5. Udgive sig for en anden person, fx som en stedfortæder for GOODBEANS eller en på lignende måde fuldmægtig for udbudet, eller udgive sig for at være en ikke bestående kontakt til en sådan person, eller lave falske angivelser om egen person (fx livsforløb, kvalifikationer);
   6. Forfalske overskrifter eller på lignende måde manipulere aftalte kendetegn, for at sløre herkomsten af indholdet, der bliver cederet i rammerne af udbudet;
   7. Gemme, offentliggøre og/eller dele ubudne reklamer, promotionmateriale, junk- eller masse-e-mails (’spam’), kædebreve, sneboldssystemer eller lignede reklamer;
   8. Tilføre nogen som helst, hverken en naturlig eller juridisk person eller en virksomhed krænkelse dvs. genere, fornærme, såre, bagtale, bringe i vanskelighed eller forlegenhed eller på lignende måde udtale eller udbrede urimelige ubehageligheder eller med hensyn til en naturlig eller juridisk person eller virksomhed usande handlinger;
   9. Samle, gemme eller dele personlige data om andre brugere, såvidt de omhandlende ikke er inforståede dermed.
  4. Også når GOODBEANS grundlæggende ikke afprøver og kontrollerer indhold fra brugere, forbeholder GOODBEANS sig retten til at tilbageføre, spærre, slette eller i givet fald at offentliggøre indhold på et andet sted indenfor udbudet, der er tilgængeligt på www.oloko.dk, uden angivelse af grund med omgående virkning, i særdeleshed GOODBEANS viden om kommende indhold fra brugere, hvis disse strider mod de almene brugerbetingelser.
 11. Hosting; af brugere indstillet indhold
  1. Vi tillader dig at anvende vores tjeneste i samklang med de lovlige bestemmelser og bestemmelserne i disse brugerbetingelser for at gemme, offentliggøre, overbringe og dele indhold med andre brugere. GOODBEANS holder ikke opsyn med dig i den henseende og gør ikke krav på noget indehaverskab i dit inhold.
  2. Ved benyttelsen af vores udbud fuldbemægtiger du os efter bestemmelserne i disse brugerbetingelser at lage og offentligt tilgængeliggøre dit indhold i rammerne af vores udbud i dettes nutidige eller fremtidige udforming.
  3. Det er dig bekendt, at der i vores udbud og dermed i området af dit indhold i givet fald også før og efter dit indhold (i særdeleshed ved billeder, lydbidrag og videoer) kan findes markedsførte reklamer, og du erklærer dig hermed udtrykkeligt indforstået. Du tillader os yderligere at fremstille billeder og videoer til bedre benyttelse af vores udbud, i særdeleshed gennem en søgefunktion, formindskelse af billeder (Thumbnails) og brug af disse i GOODBEANS-tjenesten. Der er dig også bekendt, at den tekniske forarbejdning og cession af vores udbud, inklusiv det af dig angivne indhold, kan gøre det nødvendigt at foretage cessioner over forskellige netværk og/eller tekniske forandringer, for at efterkomme de tekniske krav forbundet med netværket eller lignende tekniske foranstaltninger.
  4. Du garanterer os, at du eller brugeren, som bruger udbudet over en konto overladt af dig, besidder alle rettigheder, der kræves i henhold til indhold, hvortil du anvender vores udbud til lagring, offentliggørelse og/eller deling, og at der dermed ikke bliver krænket nogen rettigheder af tredjepart, lige meget på hvilken måde, dvs. ingen krænkelse af retslige betemmelser og heller ikke reglerne i disse brugerbetingelser, i særdeleshed ikke de i punkt 10.3 skrevne regler. I tilfælde af at du ikke selv er indehaver af det fra dig udgivne indhold, garanterer du, at har indhentet alle de krævne retsoverdragelser, licenser, tilladelser, indvillinger og deslige virksomt. I tilfælde af, at du overtræder disse garantier eller en af disse, fristiller du os ifølge ifølge punkt 15 fra et hvert ansvar overfor tredjepart og holder os skadesløse i fuldt omfang.
  5. GOODBEANS er berettiget til at gemme indhold og give det videre til tredjepart, såfremt dette er lovligt forskrevet eller af pligtmæssige skøn er nødvendigt og retsligt tilladeligt: (a) ved lovlige bestemmelser eller retslinier eller ved myndigheden opfyldte anordninger, (b) for at gennemføre disse brugerbetingelser, (c) for at reagere på en fremsættelse af en retskrænkelse gennem tredjepart eller (d) for at varetage rettigheden, ophavsretten eller den personlige rettighed sikkert af GOODBEANS, dennes brugere eller offentlighed.
 12. Henvisning til retsovertrædelser
  1. GOODBEANS respekterer tredjeparts åndelige ejendom og opfordrer sine medlemmer til at gøre det samme.
  2. Hvis du er af den opfattelse, at din ophavsret gennem indhold fra et andet medlem/en anden bruger bliver krænket, eller at vedkommende bruger udbudet www.oloko.dk til lagring, offentliggørelse eller formidling af sit indhold, så del venligst den information med os under angivelse af følgende informationer:
   1. en beskrivelse af ophavsrettens beskyttede værker, som efter din mening blev krænket;
   2. en beskrivelse af, hvor man finder materialet, som skader ophavshavers adresse;
   3. en elektronisk eller håndskriftlig underskrift af personen, som er berettiget til at handle for retsindehaveren;
   4. din adresse, dit telefonnummer eller e-mail adresse;
   5. en erklæring fra dig, der efter din bedste overbevisning og samvittighed omhandler de ikke autoriserede påtaltes benyttelse gennem indehaveren af ophavsretten, gennem dennes befuldmægtige eller gennem retsforskrifter;
   6. en edsstatelig forskrift fra dig, som er sandfærdig i følge de ovenstående informationer og en erklæring om, at du er indehaver eller ophavsmand eller befuldmægtig, eller handler i navnet af retsindehaveren.
 13. Databeskyttelse
  1. Til temaet databeskyttelse se venligst vores databeskyttelseserklæring. Databeskyttelseserklæringen er tilgængelig under: www.oloko.dk/legal-information/data-protection.html.
 14. Ansvar og ansvarsindskrænkelse
  1. Skadeserstatningskrav mod GOODBEANS er udelukkede uafhængigt af retsgrund, med mindre GOODBEANS har behandlet den lovlige stedfortræder overlagt eller med stor uagtsomhed. Ved mindre uagtsomhed tager GOODBEANS kun ansvar, hvis en af dennes lovlige stedfortræder eller ledende ansatte eller medarbejdere blev krænket for opnåelsen af kontraktformålets væsentlige kontraktpligt gennem GOODBEANS. I dette tilfælde bliver skadeserstatningskravet forudseelige, kontrakttypiske skader begrænset.
  2. Foranstående ansvarsbegrænsning gælder ikke for skadeserstaningskrav, der resulterer i beskadigelse af liv, krop, sundhed, overtagelsen af beskaffenhedsgaranti eller ondskabsfuld fortielse af mangler gennem GOODBEANS.
  3. Skadeserstatningskrav mod GOODBEANS forældes efter udløbet af 12 måneder siden deres opståen, med mindre de baseres på en utilladelig eller forsætlig handling.
  4. Såfremt GOODBEANSs ansvar er udelukket, gælder dette også for virksomheder forbundne med GOODBEANS såvel som for personligt ansvar fra ansatte, medarbejdere, arbejdstagere, stedfortædere, selskaber og hjælpere af GOODBEANS og/eller de med GOODBEANS forbundne virksomheder.
 15. Ansvarsfritagelse
  1. Du erklærer hermed, at du fritstiller og holder GOODBEANS, med GOODBEANS forbundne virksomheder såvel de ansatte, arbejdstagererne, medarbejderne, fortrædere, selskaber og medhjælpere af GOODBEANS og /eller med GOODBEANS forbundne virksomheder hvad angår krav og fordringer som fra tredjepart pga. krænkelser af disse brugerbetingelser eller fra tredje ret gennem dem de bliver opkrævet af, skadesløs. Dette inkluderer også enhver passende advokat- eller retsomkostning.
 16. GOODBEANSs kendemærker og andre beskyttelserettigheder
  1. Du anerkender, at samtlige rettigheder på udbudene fra GOODBEANS og dennes kendetegn „GOODBEANS“, „Oloko“ og „Panfu“ inklusiv eventuelle kendemærker-, patent-, ophavs- eller licensrettigheder eller lignende rettigheder eller sammenlignelige retspositioner i forhold til dig udelukkkende tilstår GOODBEANS.
  2. Alle rettigheder til programmer, services, metoder, software, teknologi, kendemærker, handelsnavne, opfindelser og materialer, der tilhører GOODBEANS ligger udelukkende ved GOODBEANS. GOODBEANS er indehaver af samtlige brugerrettigheder af de ovennævnte rettigheder. Benyttelsen af samtlige programmer og det deri indbefattede indhold, materialer såvel kendemærker og handelsnavne er udelukkende tilladelige i de i disse brugerbetingelser nævnte formål. En mangfoldiggørelse af programmer, ydelser, metoder, software, teknologi, kendemærker, handelsnavne, opfindelser og materialer, der tilhører GOODBEANS er ikke tilladt, såfremt det ikke er blevet eksplicit tilladt af GOODBEANS.
  3. Oloko er et i mange lande i verden indført kendemærke af GOODBEANS GmbH
 17. Anvendelig ret, opfyldelsesevne, kompetencer, andet
  1. Den tyske ret under eksklusion af FN-køberetten er gældende.
  2. Betalingssted og inkluderede retssted er så vidt det er lovligt tilladeligt, Berlin.
  3. Mundtlige biaftaler består ikke. Et selskabsforhold eller et lignende retsforhold ved siden af de hervedregulerede brugerforhold består gennem bekræftigelsen af vores udbud ikke. Ændringer af kontraktbetingelserne skal ske i tekstform. Dette gælder også for ophævning eller ændring af denne tekstformsklausul.
  4. Skulle enkelte kontraktbestemmelser være eller blive helt eller delvist uvirksomme, bliver den øvrige del af kontrakten uvirksom. I tilfælde af en sådan uvirksomhed bør kontraktpartneren af de uvirksomme reguleringer økonomisk imødekomme tættest mulige, retsvirksomme erstatningsreguleringer. Det samme gælder i tilfælde af reguleringsmangel.
  5. GOODBEANS er berettiget til at overdrage tredje tjenesteudbyder og medhjælpere med tilvejebringelsen dele eller hele GOODBEANS-ydelsesspektrum, såfremt der herigennem ikke opstår nogle tab for kunden.
  6. Skulle enkelte bestemmelser i disse brugerbetingelser eller kontrakten være eller blive ugyldige eller ufuldstændige, forbliver gyldigheden af de øvrige dele brugerbetingelserne og kontrakten herfra uberørt. Såvidt bestemmelserne, ikke kontraktbestandelen er blevet eller er uvirksom, retter indholdet af kontrakten sig efter de lovlige forskrifter.
  7. Retten i forbundsrepublikken Tyskland gælder her under udelukkelse af den tyske Kollissionsret.
  8. Kunden har mulighed for at få fat i de for denne gældende kontraktbestemmelser inklusiv brugerbetingelserne ved kontraktslutningen og gemme dem i gengivelsesdygtig form.
  9. Ansvarlig for Oloko er GOODBEANS GmbH, Winsstraße 62/63, 10405 Berlin, repræsenteret af Direktør Verena Delius und Direktør Moritz Hohl.
  10. GOODBEANS GmbH er et selskab med indskrænket ansvar i følge den tyske ret, indført ved amtsretten Charlottenburg – registerret under HRB 110809 B.

 

 

 
 
Til toppen